KONTAKT

USPORIADATEĽ:

Názov: ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o.

Adresa: Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov

IČO: 45745919

DIČ: 2120042342

IBAN: SK5309000000005070000578

SWIFT kód BIC: GIBASKBX

Mobil: +421 (0) 911 512 413, +421 (0) 910 782 993

E-Mail: info@tourdepresov.sk

 

*Vaše meno

*Váš email

Predmet

Vaša správa