KONTAKT

USPORIADATEĽ:

Meno a priezvisko : BC. MATÚŠ GOGA

Názov : ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o.

Adresa : Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov

IČO : 45745919

DIČ : 2120042342

IBAN : SK5309000000005070000578

SWIFT kód BIC : GIBASKBX

Mobil : +421 (0) 911 512 413

E-Mail : info@tourdepresov.sk

 

*Vaše meno

*Váš email

Predmet

Vaša správa