PROGRAM TOUR DE PREŠOV

 TOUR DE PREŠOV
  800
Spustenie registrácie, prezentácie pre hlavné preteky a šprint na 1 kilometer.
Podávanie ovocia a kávy k registrácii.
 900
Otvorenie EXPO prezentácie vystavovateľov.
 1000
Ukončenie registrácie hlavné preteky.
Otvorenie jazdy obratnosti pre deti do 10 rokov
 1015
Ukončenie registrácie šprint na 1 kilometer.
 1030
Slávnostné odštartovanie hlavných pretekov.
 1040
Šprint na 1 kilometer „Žiačky“ od 10 do 15 rokov.
 1100
Šprint na 1 kilometer „Žiaci“ od 10 do 15 rokov.
 1115
Šprint na 1 kilometer „Juniorky“ od 16 do 19 rokov.
 1130
Šprint na 1 kilometer „Juniory“ od 16 do 19 rokov.
 1145
Šprint na 1 kilometer „Ženy – Elite“ od 20 do 39 rokov.
  1200
Šprint na 1 kilometer „Muži – Elite“ od 20 do 39 rokov.
 1215
Šprint na 1 kilometer „Ženy – Masters“ nad 40 rokov.
 1230
Šprint na 1 kilometer „Muži – Masters“ nad 40 rokov.
 1245
Ukončenie šprint na 1 kilometer.
 1300
Finiš hlavných pretekov, očakávaný príchod prvého pretekára.
 1315
Vydávanie obedov pre pretekárov.
 1500
Slávnostné vyhodnocovanie súťažných disciplín, odovzdanie cien.
Ukončenie hlavných pretekov.
 1600
Ukončenie vydávania obedov.
Losovanie tomboly.
Spustenie premávky na ul. Hlavná, Prešov.
 1630
Oficiálne ukončenie podujatia TOUR DE PREŠOV.