TOUR DE PREŠOV 2021 ⛰️

PRVÝ PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN v SRDCI ŠARIŠA

 

KRÁTKA TRAŤ

DĹŽKA KRÁTKEJ TRATE A PREVÝŠENIE : ↔ 17 KM ↗ 238 V.M.
DÁTUM : 27.06..2021, 11:00 HOD.

🏳️ OSTRÝ ŠTART – OPALEX, SIGORD 🏁 CIEĽ – OPALEX, SIGORD

CIEĽ :

Bude označený 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer, 200 (slovom: dvesto) metrov a cieľovou čiarou.


STREDNÁ TRAŤ

DĹŽKA STREDNEJ TRATE A PREVÝŠENIE : ↔ 43 KM ↗ 473 V.M.
DÁTUM : 27.06..2021, 11:15 HOD.

🏳️ OSTRÝ ŠTART – OPALEX, SIGORD 🏁 CIEĽ – OPALEX, SIGORD

BUFET :

Pre STREDNÚ trať bufet na trati NIE JE povolený.

CIEĽ :

Bude označený 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer, 200 (slovom: dvesto) metrov a cieľovou čiarou


DLHÁ TRAŤ

DĹŽKA DLHEJ TRATE A PREVÝŠENIE : ↔ 75 KM ↗ 969 V.M.
DÁTUM : 27.06.2021, 11:30 HOD.

🏳️ OSTRÝ ŠTART – OPALEX, SIGORD 🏁 CIEĽ – OPALEX, SIGORD

HORSKÉ PRÉMIE A RÝCHLOSTNÁ PRÉMIA :

Horské prémie :

⛰️ „1“ kategórie – 🚵‍♀️ 39 kilometer (len pre jazdcov DLHEJ trate)

Rýchlostná prémia :

🚴🏻‍♀️  26 kilometer (platí aj pre STREDNÚ trať ! ! ! vyhráva prvý jazdec, ktorý bude najrýchlejší zo STREDNEJ alebo DLHEJ trate)

Horské prémie a rýchlostná prémia bude označená 1 (slovom: jeden) kilometer a cieľovou čiarou.

BUFET :

Občerstvenie z vozidla alebo na stacionárnom bufete je možné v druhom okruhu. Bufet si zabezpečujú jazdci samostatne. 

CIEĽ :

Bude označený 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer, 200 (slovom: dvesto) metrov a cieľovou čiarou