Cyklo Čajka Prešov o.z. s podporou mesta Prešov usporiada 8. ročník medzinárodných cestných cyklistických pretekov TOUR DE PREŠOV 2024
ako súčasť 1. kola VÝCHODROAD LIGY

 • Riaditeľ pretekov

Martin Čajka

 • Zdravotná služba

Semcare s.r.o.

 • Hlavný rozhodca

Stanislav Klimeš

 • Časomiera

VRL o.z.

 • Dátum a miesto

1.5.2024, Hlavná ulica mesta Prešov, Slovensko

 • Prihlášky

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA“.

 • Kancelária pretekov

Budova velodrómu v Prešove.

 • Prezentácia

1.5.2024, od 9:00 do 12:00, budova velodrómu v Prešove.

 • Porada sprievodných vozidiel

12:00 v priestoroch kancelárie pretekov.

 • Limit účastníkov

250 (slovom: dvesto) pretekárov.

 • Minimálny / maximálny počet členov jedného tímu

Minimálny : 3 / maximálny : 5 (slovom: minimálny počet pretekárov na tím je tri, maximálny počet pretekárov na tím je päť).

 • Dĺžka trate

100,5 kilometrov / 627 výškových metrov

 • Trať pretekov

Prešov, Hlavná ulica -> Haniska -> Kendice -> Drienovská Nová Ves -> Ličartovce -> Lemešany -> Janovík -> Bretejovce -> Seniakovce -> Budimír -> Rozhanovce -> Košické Oľšany -> Sady nad Torysou -> Olšovany -> Ďurkov -> Bidovce -> Čakanovce -> Bačkovík -> Boliarov -> Kecerovce -> Čižatice -> Rozhanovce -> Vajkovce -> Kráľovce -> Ploské -> Nová Polhora -> Šarišské Bohdanovce -> Drienov -> Petrovany – Prešov, Velodróm posledný 1 kilometer.

 • Štartujú

Všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

 • Účasť na pretekoch

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii a svojim podpisom do prezentačnej listiny.

 • Čas štartu

Slávnostný štart, Hlavná ulica, Prešov, Slovensko, 1. mája 2024 o 13:00 HOD. SEČ.

 • Štartovné

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

 • Vyhodnotenie

V mieste cieľa pretekov, tj. Velodróm, Prešov.

 • Ceny

Ceny pre absolútne poradie :

 1. miesto – Zlatý pohár primátora mesta Prešov, červený dres víťaza Tour de Prešov
 2. miesto – Strieborný pohár
 3. miesto – Bronzový pohár
  U23 – biely dres pre najlepšieho pretekára do 23 rokov (podľa UCI klasifikácie)

Ceny pre kategórie :
Zlatý, strieborný a bronzový pohár pre prvých troch v každej vekovej kategórii.

 • Súťažné kategórie

Absolútne poradie: 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto

Kategórie muži : K 15 – 16 rokov, J 17 – 18 rokov, U 19 – 23 rokov, ME 24 – 29 rokov, MA 30 – 39 rokov, MB 40 – 49 rokov, MC 50 – 59 rokov, MD 60 – viac rokov

Kategórie ženy : ZA 15 – 39 rokov, ZB 40 rokov

 • Neutrálne servisné vozidlo

Vozidlo bude zabezpečené organizátorom.
Vozidlo bude riadne označené s nápisom „neutrálne servisné vozidlo„.

 • Cieľ

Zažite posledný epický kilometer na velodróme v Prešove, presne ako Peter Sagan na velodróme v ROUBAIX.
Cieľ bude označený 20 (slovom: dvadsať), 10 (slovom: desať), 5 (slovom: päť) kilometrov pred cieľovou čiarou.

 • Záverečné ustanovenia

❗ podľa pravidiel cestnej cyklistiky SZC a VRL,
❗ usmernení rozhodcov a organizátora pretekov,
❗ preteká sa podľa tohto rozpisu,
❗ okrem cieľovej rovinky, kde je uzavretá trať sa preteká podľa pravidiel cestnej premávky,
❗ preteky až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky,
❗ križovatky budú zabezpečené organizátormi a štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, avšak najviac 60 minút od prejazdu prvého pretekára preto vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov,
❗ usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené,
❗ každý pretekár, účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko,
❗ každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným,
❗ ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov,
❗ každý účastník pretekov registrovaním prostredníctvom online formulára prehlasuje svoj dobrý zdravotný stav a vyjadruje plný súhlas so záverečnými ustanoveniami,
❗ pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov a mechanizmov,
❗ každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť,
❗usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalosti.