TOUR DE PREŠOV 2021 ⛰️

PRVÝ PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN v SRDCI ŠARIŠA

REGISTRÁCIA

ÚDAJE O PRETEKÁROVI :

*Priezvisko:

*Meno:

*Dátum narodenia:
(DD/MM/RRRR)

Pohlavie: MužŽena

Štátna príslušnosť:

*Mesto / Obec:

*E-mail:

Telefón / Mobil:

Klub / tím:

Veľkosť trička: XSSMLXLXXL

Odkaz usporiadateľovi:

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch. Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej cestnej premávky. Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov. Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu. Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na čelo pretekov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a partnerom podujatia pre marketingové účely a účely spracovania výsledkov. Súhlasím s vyššie uvedeným právnym predpisom pretekov TOUR DE PREŠOV 2021

*Povinné pole
**REGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ!

*Pri registrácii na mieste pretekári strácajú nárok na výhody spojené a uvádzané v online registrácii.