TOUR DE PREŠOV 2021 ⛰️

CYKLOJAZDA

➕ REGISTRÁCIA 

ÚDAJE O CYKLISTOVI:

*Priezvisko:

*Meno:

*Dátum narodenia:
(DD/MM/RRRR)

Pohlavie: MužŽena

Štátna príslušnosť:

*Mesto / Obec:

*E-mail:

Telefón / Mobil:

Klub / tím:

Odkaz usporiadateľovi:

Prihlásenie a úhrada poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na cyklojazde. Každý cyklista, člen sprievodu a divák sa cyklojazdy zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Každý cyklista a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté cyklistom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, jazda prebieha za plnej cestnej premávky. Ochranná prilba je povinná pre každého cyklistu počas celej cyklojazdy. Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. Prihlásením na cyklojazdu dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a partnerom podujatia pre marketingové účely a účely spracovania výsledkov. Súhlasím s vyššie uvedeným právnym predpisom pretekov TOUR DE PREŠOV 2021

*Povinné pole
**V prípade registrácie na mieste v deň pretekov je štartovné 8,- EUR. Pri riadne vykonanej online registrácii a uhradení štartovného vopred na účet Vám garantujeme všetky výhody online registrácie. Pri registrácii na mieste s platbou v hotovosti nie sme schopný garantovať tieto výhody preto odporúčame vykonať registráciu online s platbou na účet vopred, ďakujeme.